Polish English French German Italian Portuguese Spanish Ukrainian

eRejestracja

Rodo

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (Rozporządzenia), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Beata Barańska-Sordyl, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pro-Dentica" Beata Barańska-Sordyl, ul. Leopolda Staffa 10, 95-100 Zgierz.
  • Dane kontaktowe: 
  • tel. 42 7153389
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 3. Podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 4. Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom handlowym oraz partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych takim jak w szczególności banki, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, dostawcy usług IT i inni, jeśli przekazanie jest niezbędne dla prawidłowego zaklasyfikowania korespondencji i udzielenia prawidłowej odpowiedzi.
 5. Administrator danych ma nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, także do tych,  w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wynikającego z korespondencji, jednak w zależności od jej charakteru, nie dłużej niż 10 lat w przypadku korespondencji związanej z roszczeniami itp.; innej korespondencji – nie dłużej niż 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 7. przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia Rozporządzenia.
 9. podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 10. W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.